hero-img

Wat staat er op het etiket? Opgelet!

Een ongeluk staat vaak in een klein hoekje. Letterlijk. Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. Het gros van de slachtoffers zijn kinderen. En dat moet anders. Vonden ook FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum, die bij ons aanklopten om de campagne ‘Lezen voor gebruik’ op poten te zetten. 

‘Lezen voor gebruik’ spoort mensen aan om altijd eerst het etiket met gevarensymbolen te lezen en dan pas het product te gebruiken. Omdat lezen voor gebruik levens kan redden.

We werkten voor deze content marketing campagne samen met verschillende media, maakten een radiospot, zorgden voor print-ads en een SoME-campagne. In een tweede fase draaiden we drie videoverhalen waarin we focusten op (ouders van) jonge kinderen. De campagne zorgde voor een recordaantal bezoekers op www.lezenvoorgebruik.be

Services

  • Integrated Communication
  • Social