The Oval Office ondersteunt OVAM bij organisatie World Resources Forum

Van 24 tot 27 februari vond in het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen het World Resources Forum plaats. Na een openingssessie in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, gingen 750 deelnemers uit 60 verschillende landen op zoek naar oplossingen binnen de circulaire economie voor het klimaatvraagstuk. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) – gastheer en co-organisator van deze editie – koos voor The Oval Office als live communicatiepartner, van het pre-kwalificatietraject tot op het congres zelf. 

Begeleiding pre-kwalificatietraject

De samenwerking tussen OVAM en The Oval Office begon in 2017 al, toen OVAM zich kandidaat wilde stellen om het World Resources Forum 2019 naar Vlaanderen te halen. We werkten het bidbook voor de kandidaatstelling uit. En van zodra het congres aan OVAM werd toegewezen, stonden we hen bij met advies met betrekking tot de begroting, de communicatie en de opmaak van het sponsordossier. 

Volledige regie van 4-daags congres

In nauw overleg met OVAM en het FMCCA stond ons team als PCO in voor de regie van het volledige congres. Het coördineerde maar liefst 3 plenaire sessies, 9 parallelle sessies, 41 workshops, 9 side events, 8 bedrijfsbezoeken en 4 social events.

Daarnaast bemande het team ook een sprekers- en sponsorloket. Voorafgaand aan het congres werd het sponsordossier opgesteld en werden vluchten en overnachtingen voor de internationale sprekers voorzien; ter plaatse werden de gasten door ons team ontvangen en gebrieft. We zorgden ook voor een vlot contact met de sponsors en standhouders, voor en tijdens het event.

Persrelaties en community management

Het PR- en contentteam van The Oval Office bood OVAM ondersteuning bij het opzetten en opvolgen van (inter)nationale persrelaties voor en tijdens het World Resources Forum. En tijdens de verschillende sessies stonden we mee in voor het community management op Twitter.