Blog

The Oval Office zet weggebruikers aan wegenwerken te skippen

In 2018 blijft de Vlaamse overheid fors investeren in vlotter en veiliger verkeer. Zo’n 32 grote werven op autosnelwegen moeten zorgen voor een betere doorstroming en dus voor minder file. Om de weggebruikers te helpen hinder te vermijden moedigt het...
Meer