Creatieve live communicatie voor de Mobiscore

Onder grote media-aandacht heeft het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de Mobiscore gelanceerd. Die geeft aan hoe goed belangrijke voorzieningen vanuit een woning bereikbaar zijn. The Oval Office creëerde een creatief concept voor de informatiecampagne die online wordt uitgerold, en een live beleving voor de pers.

Strategische analyse

Het campagneconcept kwam tot stand op basis van een strategische analyse naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen en de aandacht voor thema’s als klimaat en duurzaamheid. Daaruit bleek de noodzaak om te wijzen op de tijdswinst die je dankzij een hogere Mobiscore kan behalen, maar ook op de vaststelling dat een goede score zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk. Omdat de Mobiscore nog geen bekend begrip is, moest de campagne vooral heel duidelijk zijn.

Duidelijk creatief concept

Al deze elementen komen samen in het creatieve concept. De voetafdruk die enerzijds verwijst naar hoe makkelijk belangrijke voorzieningen te voet bereikbaar zijn en anderzijds naar een ecologische voetafdruk. Op de voetafdruk is de afstand van een huis tot verschillende voorzieningen gevisualiseerd: transport, winkels en diensten, ontspanning, onderwijs en zorg. De call-to-action is rechttoe rechtaan: Woning zoeken? Mobiscore checken!

Gefaseerde campagne

De campagne wordt gefaseerd uitgerold in een informatiefase en een sensibiliseringsfase. Van ‘wat is de Mobiscore en hoe werkt die?’ tot ‘wat zijn de voordelen van de Mobiscore voor mij?’. De focus ligt op online communicatie met videocontent en communicatie via partners, waarvoor een toolkit werd samengesteld. The Oval Office ondersteunde het Departement Omgeving ook bij de organisatie van de perslancering.