Agentschap Wegen en Verkeer is weg van jou!

Met de start van het ‘werfseizoen’ in zicht, wil het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer weggebruikers inlichten over de geplande wegenwerken. En hen sensibiliseren om voor vertrek de website www.wegenenverkeer.be te raadplegen. Net als vorig jaar doet het Agentschap beroep op The Oval Office om deze communicatiecampagne van a tot z uit te werken. 

Investeren in een betere mobiliteit

In 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer 242 kilometer autosnelweg onder handen nemen. Wegenwerken en de daarbij horende omleidingen vormen vaak een bron van frustratie voor weggebruikers. Een belangrijk doel van de campagne is dan ook om het positieve aspect ervan te benadrukken: investeringen in weginfrastructuur zijn essentieel om de veiligheid en het comfort van weggebruikers te waarborgen. The Oval Office creëerde daarom de campagne “We zijn weg van jou”.

Grote zichtbaarheid

Centraal in de campagne staan de affichage langs de voornaamste snelwegen en de radiospots, al wordt ook een stevig online luik aan de campagne gebreid. Hierbij zet het Agentschap voornamelijk in op Facebookadvertenties, banners op de meest relevante websites en pauzeknopreclame. Het bureau ontwikkelde hiervoor al het grafisch materiaal.

In september staat een tweede golf van de campagne gepland, naar aanleiding van de wegenwerken in het najaar.