IMPULSE 2| MARKETING UIT DE NIEUWE DOOS

De ongrijpbare consument

Het leven van een marketeer was vroeger relatief eenvoudig. Je had de vier p’s -product, prijs, plaats en promotie- en dat was een prima basis om je doelgroep te benaderen. Maar anno 2020 gaat die vlieger niet meer op. Consumenten zijn niet meer zo gemakkelijk in hokjes te plaatsen. Ze zijn zelfs bijna ongrijpbaar geworden doordat hun voorkeuren en verlangens sterk uiteen zijn gaan lopen. Ook zijn ze veeleisender geworden, wat natuurlijk niet los is te zien van de opkomst van internet en social media. Je kunt ze als het ware niets meer wijs maken. Ze zoeken het zelf wel uit. 

Individuen met een mening

De ‘one-size-fits-all’-aanpak heeft weliswaar lang gewerkt, maar is nu toch echt marketing uit de oude doos. Daarvoor in de plaats gekomen is een benadering van consumenten en andere doelgroepen die uitgaat van wat hen interesseert en bezighoudt, en niet van wat een merk of organisatie te bieden heeft. Marketingprofessor Philip Kotler noemt dat de "human-centric approach", een benadering waarbij mensen niet worden gezien als portemonnees op benen, maar als complete individuen met een kloppend hart en eigen meningen en overtuigingen.

De weg naar een langdurige relatie

Door te communiceren vanuit het belang van de ontvanger kun je een veel betere en sterkere relatie opbouwen met je klanten en andere doelgroepen. In navolging van weer een andere marketingprofessor, Peter Fader,  (ja, we zijn niet van de straat!), doen we dat bij The Oval Office in twee stappen en beginnen we bij de klant.

Stap 1: Brands experience people. Hierin gaan we op zoek naar de ideeën, overtuigingen en werkelijke behoeften van de mensen die we willen bereiken. Een kwestie van goed luisteren, onbevooroordeeld je ogen en oren open houden voor wat er speelt in de wereld. Als we die ideeën en behoeften eenmaal kennen kunnen we gaan werken aan het realiseren van een connectie, en daar is in onze ogen geen betere en meer indringende manier voor dan door het creëren van een ervaring.

Stap 2: People experience brands. Doordat mensen een positieve en betekenisvolle ervaring beleven met een merk of organisatie ontstaat er een emotionele connectie. Mensen weten daardoor niet alleen dat een merk of organisatie iets voor ze kan betekenen, ze gaan het ook voelen, tot in het diepst van hun vezels. Een eerste voorwaarde voor een langdurige en loyale relatie.

Challenged?

Leave your contact details and download our key insights to see how you can add an emotional impulse to your campaign.