ACTIRIS VERSTERKT Z’N KWALITEITSREFLEX

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris koos er vorig jaar voor om in z’n interne communicatiestrategie de focus te leggen op het garanderen van kwaliteit voor iedereen. Dit kadert binnen de beheersovereenkomst tussen Actiris en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris vroeg The Oval Office om een live + communication campagne uit te werken met als belangrijkste doelstelling de 1.500 medewerkers te sensibiliseren en ze aan te sporen nog verder te gaan in het leveren van kwaliteit.

Kwaliteit is een vanzelfsprekendheid voor Actiris. In alles wat de medewerkers doen, zouden ze dan ook de reflex moeten hebben om tot het uiterste te gaan. Zo werd een centrale kapstok gecreëerd: ‘de kwaliteitsreflex’.

The Oval Office koos ervoor om het onderwerp aan de hand van humor te dedramatiseren. De campagne laat Actiris medewerkers op een leuke manier voelen dat kwaliteit bieden altijd en overal een reflex kan zijn. Grappige content dient ook als conversation starter, om collega’s te stimuleren om openlijk over kwaliteit te spreken.

De aanpak bestaat uit drie fases. Een eerste teasingperiode op de interne Facebookpagina en een tweede, sensibiliserende fase waarin het begrip kwaliteitsreflex gelanceerd en geduid werd. Onder meer aan de hand van een video, bannering op de interne digitale kanalen en affiches in de kantoren.

De laatste fase is een activerende fase. Chantal Mairieaux, hoofd Interne Communicatie bij Actiris:

“We werken momenteel met getuigenissen en collega’s die best practices uitwisselen. Dit is in lijn met de evolutie van onze bedrijfscultuur, waarbij we meer en meer belang hechten aan participatie en werknemers het woord laten nemen.”