too_final

The Oval Office

Vanuit de overtuiging dat ‘merken’ en ‘mensen’ elkaar inspireren, creëert The Oval Office “live-driven” merkbelevingen die organisaties en hun doelgroepen positief verrassen, inspireren en engageren.

“We laten mensen merken beleven”

Mensen en merken samenbrengen, dat is onze missie. Wij helpen mensen de toegevoegde waarde van merken te begrijpen en we helpen merken de behoeften en wensen van de mensen te begrijpen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat als mensen eenmaal een merk echt hebben ervaren ze het merk beter zullen begrijpen, zich veel meer verbonden voelen met het merk en nooit meer zullen vergeten waar het merk voor staat.

Het bureau opereert vanuit Antwerpen, Brussel en Gent waar 35 mensen, experts in communicatie, brand activation en evenementen samenwerken aan hetzelfde doel: mensen merken laten beleven.

facts&figures_def